Voorwaarden

Alle informatie op Regio-krant.nl is met de groots mogelijke zorg samengesteld.

Regio-krant.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Regio-krant.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk van schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website en beschikt niet over de middelen om deze informatie te verifiëren.

Regio-krant.nl onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid en actualiteit van alle informatie op de site.

De informatie op Regio-krant.nl wordt continu aangevuld en kunnen op ieder ogenblik zonder enige kennisgeving worden aangebracht of gewijzigd. Alle afbeeldingen; foto’s, pagina`s  etc. op de internetsite van Regio-krant.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

Copyright 2011.

Voorwaarden bij plaatsing van onze artikelen/foto`s op jouw site

Alle tekst en/of foto bestanden op Regio-krant.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Regiokrant. Wil je één of meer artikelen van deze site overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat je direct onder het artikel:
1. vermeldt dat het artikel van Regio-krant.nl komt,
2. vermeldt dat het artikel copyright 2011 van Regio-krant.nl is,
3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.www.regio-krant.nl

(de link mag geen affiliatecode bevatten).
Voorbeeld:
Bron: Regiokrant.nl – (C) 2011 – www.www.regio-krant.nl

Regio-krant.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.